Kredietkwaal

Maarten Schinkel maakt een heldere diagnose van de ‘kredietkwaal’ die we momenteel hebben (Vandaag, 15 augustus). Maar terwijl Willem Barentz er zeker van kon zijn dat ook op Nova Zembla het ijs vanzelf weer zou gaan smelten, gaat dat voor de kredietkwaal niet op. De therapie die Schinkel voorstelt, ‘revitalisering van de economie’, ‘gebruik maken van je talenten’ en minder op krediet kopen, vereist enorme aanpassingen bij mensen en bedrijven die door het goedkope geld goederen en diensten zijn gaan produceren die we vrijwel alleen op krediet kunnen kopen (tenzij we er voor sparen tot we oud zijn). De terugloop in werkgelegenheid bij bedrijven die luxegoederen leveren zal opgevangen moeten worden, onder andere met omscholingsprogramma’s, zodat deze mensen goederen en diensten kunnen gaan produceren die wij ons kunnen permitteren zonder (veel) te lenen. Hier ligt een belangrijke taak voor de sociale partners, in samenwerking met de overheid en met onze mede-Europeanen.

Fabio Poelhekke

Parrega

    • Fabio Poelhekke