Golf van aanslagen maakt Irak onzeker

De grootste terroristische aanslagen in Irak in meer dan een jaar hebben gisteren tot woede en onzekerheid geleid onder de bevolking en de regering. Bij de aanslagen, verspreid over 15 verschillende steden waaronder de hoofdstad Bagdad en Kut, verloren 74 mensen het leven. Honderden raakten gewond.

Niemand heeft zich tot dusverre verantwoordelijk gesteld voor de aanslagen maar alles wees erop dat ze goed waren gecoördineerd. Ze hadden plaats aan het begin van de ochtend, toen veel mensen op weg waren naar hun werk. Sommige waarnemers meenden er de hand van Al-Qaeda achter te zien. „Het doden van onschuldige Irakezen in deze maand (van de ramadan, red) laat zien dat degene die dit hebben gedaan noch een religie hebben, noch gemeenschapszin”, reageerde premier Nouri al-Maliki.

Amerikaanse woordvoerders wezen er gisteren op dat de veiligheidstoestand in het algemeen het laatste jaar aanzienlijk is verbeterd.

De aanslagen komen op een gevoelig moment omdat de Amerikanen en de Iraakse regering op het ogenblik een mogelijke verlenging van het verblijf van Amerikaanse troepen in Irak bespreken. In beginsel zouden de Verenigde Staten aan het eind van dit jaar al hun militairen uit het land terugtrekken. Op dit moment zijn er nog ruim 46.000 Amerikaanse militairen in Irak.

Met een schuin oog op Iraks buurland Iran, dat het als een ernstige bedreiging voor zijn belangen in de regio beschouwt, heeft Washington zich bereid verklaard zo’n 10.000 manschappen langer te laten blijven.

Volgens militaire deskundigen kunnen de Iraakse strijdkrachten op sommige terreinen ook nog goed Amerikaanse assistentie gebruiken, met name voor de verdediging van het luchtruim en voor aanvoerroutes over zee.

Al-Qaeda heeft de Amerikaanse aanwezigheid in Irak in het openbaar steeds fel veroordeeld. Ze voerde die ook aan ter rechtvaardiging van haar aanslagen.

Het vertrek van de Amerikanen zou haar bestaansrecht in Irak ondergraven. Sommige waarnemers menen daarom dat de beweging heimelijk hoopt op een voortzetting van de Amerikaanse troepenpresentie.

Anderen verwachten dat aanslagen hoe dan ook zullen blijven komen omdat er onder de sunnitische minderheid, die ten tijde van de voormalige heerser Saddam Hussein de dienst uitmaakte, nog altijd veel onvrede bestaat over de huidige, door shi'ieten geleide regering.