Geen paniek bij vermogende beleggers

Van Lanschot, de bank voor rijke particulieren, zag de winst in het eerste half jaar stijgen. Topman Deckers verwacht ‘geen dubbele dip’.

Het is „ruw weer”, maar onder de vermogende particulieren heerst geen paniek. Dat zei Floris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot, bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De chique Brabantse bank en vermogensbeheerder richt zich op drie doelgroepen: vermogende particulieren, middelgrote (familie)bedrijven en institutionele beleggers. Sinds een jaar worden de klanten met een vermogen onder de 250.000 euro alleen nog maar via het internet bediend. De stap past in de strategie van Van Lanschot om zich te richten op de superrijken. „Kleine klanten kosten relatief veel aandacht”, zei Deckers een jaar geleden. Hij wil zich richten op de zeer rijke klant met een vermogen van boven de 1 miljoen euro. Deze strategie was het afgelopen jaar relatief succesvol, want het vermogen steeg op jaarbasis met 11 procent tot 37,3 miljard euro. De doelstelling is een vermogen van 50 miljard euro in 2013.

In het belangrijkste segment – mensen of instellingen met een vermogen tussen de 250.000 euro en 10 miljoen euro – bedroeg de stijging 5 procent. Van Lanschot wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Volgens Deckers heeft de vermogensmarkt voor rijke klanten ongeveer een omvang heeft van 150 miljard euro, waarbij het aandeel van zijn bank schat op 15 à 25 procent.

De waardedaling op de internationale aandelenbeurzen van 15 tot 20 procent sinds het begin van deze maand heeft niet tot paniek geleid bij zijn klanten. „Wij hebben weinig actieve beleggers”, zei Deckers. „Onze klanten hebben een vaste portefeuille, waarbinnen wel wat wordt geschoven.”

Eén van de verschuivingen die Deckers signaleert, is het beleggen in bedrijfsobligaties in plaats van staatsobligaties. In de gegevens van het eerste half jaar 2011 is die ontwikkeling nog niet zichtbaar – 80 procent is belegd in staatsobligaties, waarbij Van Lanschot geen leningen heeft verstrekt aan aan de PIIGS-landen (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje).

De nettowinst van de bank steeg in het eerste half jaar tot 40,8 miljoen euro; een stijging van 85 procent in vergelijking met deze periode van 2010. Een groot deel van de funding (geld aantrekken) komt bij Van Lanschot van de eigen cliënten. Het spaargeld is een belangrijke bron van inkomsten. De rentemarge (het verschil tussen de rente die een bank betaalt en ontvangt) nam het afgelopen jaar af van 1,59 naar 1,54 procentpunt. De rente-inkomsten bedroegen 150,5 miljoen (een afname van 6 procent), de provisie-inkomsten stegen tot 123,2 miljoen euro (een toename van 7 procent).

Om goed voorbereid te zijn op economische tegenslagen is de kredietportefeuille gesaneerd en zijn de risico’s terug gebracht. De toevoeging aan de kredietvoorziening (een reservepotje voor kredieten die niet worden terugbetaald) bedroeg in het eerste half jaar 27,4 miljoen euro, bijna 40 procent minder dan een jaar geleden. Bijna de helft van de kredietportefeuille bestaat bij Van Lanschot, uit hypotheken.

Deckers verwacht geen nieuwe recessie („geen dubbele dip”) maar de economische groei zal de komende jaren afzwakken. „Wat nu nodig is is een gezamenlijk en daadkrachtig optreden door beleidsmakers om de financiële markten tot rust te brengen.” Op de Amsterdamse effectenbeurs daalde de koers van Van Lanschot met bijna 1 procent.

    • Cees Banning