Commissie-Deetman constateert veel sterfgevallen in RK-instelling

De commissie-Deetman die onderzoek doet naar misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, heeft een ongewoon hoog aantal sterfgevallen geconstateerd in de zorginstelling Sint Joseph in Heel.

Tussen 1952 en 1954 zijn in de instelling meer minderjarige jongens overleden dan gemiddeld. Het zou gaan om 34 jongens. Het Openbaar Ministerie is een feitenonderzoek gestart, ondanks het feit dat de zaken zijn verjaard.

Het OM werd eind mei door de commissie-Deetman over het significante cijfer geïnformeerd. Het OM heeft vervolgens eerst de nabestaanden van de overleden personen in kwestie getraceerd en deze geïnformeerd over het ingestelde onderzoek.

De instelling Sint Joseph was een internaat met een sociale werkplaats voor verstandelijk gehandicapten.

    • Marije Willems