Coen valt nu ook letterlijk van voetstuk

Jan Pieterszoon Coen, de controversiële koopman uit Hoorn, is op het centrale plein in de stad van zijn voetstuk gevallen. Vorige maand besloot de gemeenteraad dat zijn omstreden standbeeld, ondanks de wandaden van Coen (1587-1629), mocht blijven staan. Maar vanochtend stootte een kraanwagen van diezelfde gemeente het bronzen beeld van zijn sokkel. „Per ongeluk”, volgens wethouder Roger Tonnaer, die direct naar het plein kwam toen hij van de val van Coen hoorde. Volgens hem is er geen enkele opzet in het spel. „ Maar ik zie er de hilariteit wel van in.”

Coen dankt het standbeeld aan zijn gouverneurschap namens de VOC en de vestiging van Batavia. Maar hij is berucht om de massamoord op de Banda-eilanden waar hij in 1621 huishield. Dat was reden voor een burgerinitiatief om de gemeente op te roepen het beeld te vervangen door dat van een oud-inwoner met schone handen. De gemeenteraad oordeelde dat Coen mag blijven, maar hij krijgt een plaquette die zijn plaats in de geschiedenis duidt. Tonnaer: „Wat ons betreft wordt het beeld zo snel mogelijk gerepareerd en teruggezet.” Wat precies de schade aan het beeld is, was vanochtend nog niet bekend.