CDA zoekt meer profiel in crisis

Premier Mark Rutte (VVD) arriveert vanmiddag in de Tweede Kamer waar gedebatteerd wordt over de crisis. Achter Rutte minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA). Foto Roel Rozenburg Den Haag : 16 augustus 2011 Commissievergadering Eurozone pakket voor Griekenland, aankomst van premier rutte. foto © Roel Rozenburg

Den Haag. - Het CDA positioneert zich in de Europese financiële crisis scherper ten opzichte van regeringspartner VVD. Zowel CDA-bewindslieden als de Tweede Kamerfractie pleiten voor een Brussels Begrotingsinstituut met macht en autoriteit. Daarmee moet de crisis blijvend het hoofd kunnen worden geboden. Vanmiddag sprak de Tweede Kamer over de aanhoudende Europese financiële crisis.

Premier Mark Rutte (VVD) is niet vooraf gekend in het voorstel dat door zowel CDA-minister van Financiën Jan Kees de Jager als fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma publiek werd gemaakt.

„Ik hoef anderen niet om toestemming te vragen”, zegt Van Haersma Buma tegen deze krant. „Het gaat om mijn fractie nu en ik heb de verantwoordelijkheid om deze discussie op te starten. Doormodderen kan niet.” De CDA-fractievoorzitter benadrukt dat profileren niet een doel op zich is, maar het gevolg van de maatregelen die de partij nodig acht.

De opstelling van het CDA kreeg vanmiddag meteen een weerslag in het debat. Oppositiepartij D66 „verwelkomde” het CDA direct „bij de club van verstandige partijen” en kondigde aan een motie in te dienen om de oprichting van zo’n Begrotingsautoriteit te stimuleren als het kabinet het CDA-voorstel niet omarmt. Volgens D66 moet het CDA daarbij wel toegeven dat het overdragen van soevereiniteit aan Brussel een onvermijdelijk gevolg is.

Het debat in de Kamer ging over het Griekse steunpakket en de ongelukkige kabinetscommunicatie daarover. „Die discussie – is de premier nou handig geweest of niet? – is terecht”, zegt Van Haersma Buma. Premier Rutte heeft afgelopen vrijdag na de eerste persconferentie van het nieuwe politieke seizoen bij herhaling zijn excuses aangeboden voor de „verwarring” die door zijn woorden was ontstaan.

Volgens VVD-financieel woordvoerder Helma Neppérus gaat het CDA te snel, eerst moeten de financiële spelregels tussen landen vastgelegd worden. „Dán kan je dit overwegen.”

Van Haersma Buma zegt zich „te realiseren” dat ook gedoogpartner PVV kritisch is ten aanzien van meer Europese zeggenschap. De PVV vroeg in het debat of de ultieme sanctie volgens het CDA uitzetting uit de euro is. Dat is volgens het CDA niet zo.

    • Erik van der Walle
    • Freek Staps