Ziekenhuisbaas met bonus is de weg kwijt

Sommige ziekenhuisbazen krijgen ruim boven de Balkenendenorm uitbetaald. Juist van hen mogen we een groter maatschappelijk geweten verwachten, vindt Ron Meyer.

Limburg heeft zijn eigen Jan Hommen – u weet wel, die ING-baas die behalve een idioot hoog salaris ook een idioot hoge bonus ontving, hoewel zijn bank op de been werd gehouden door de Nederlandse burger.

Jan heet in Limburg Eke – Eke Zijlstra. Eke runt geen bank, maar een ziekenhuis: het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. In 2010 ontving hij een beloning die hoger lag dan het toegestane maximum voor bestuurders in de zorg. Dat bestuurdersmaximum is met bijna 250.000 euro al fors hoger dan de Balkenendenorm van 188.000 euro. Die arme ziekenhuisbazen hebben het tenslotte niet gemakkelijk. Ze runnen een heus ‘bedrijf’ en niet zoiets simpels als een land.

Zelfs dat onwettig hoge salaris is voor Zijlstra evenwel nog niet genoeg. Erbovenop ontving hij in 2010 nog een forse bonus.

Eke Zijlstra is met ‘zijn’ Atrium niet de enige. Minstens tien andere zorginstellingen in Nederland lappen de betalingsnorm aan hun laars. Daarmee steken ze hun middelvinger op naar de publieke moraal. Terwijl loodzware bezuinigingen dreigen, blijft Zijlstra’s financiële zon vrolijk schijnen, net als die van die tien andere ziekenhuisbestuurders.

Waar de gemiddelde verpleegster een almaar toenemende werkdruk moet accepteren, onder het mom ‘het kan niet anders’, kent de top een totaal andere moraal. Is dit wat je noemt een publieke dienaar?

De rechtvaardiging zit in theoretische smoesjes als ‘bestaande contracten kunnen niet worden opengebroken’ en ‘een norm is geen wet’. Zulke desinteresse in de publieke moraal typeert een schrikbarende maatschappelijke verweesdheid.

In het geval van Jan Hommen was de maatschappelijke verontwaardiging over zijn krankzinnig riante beloning vooral gelegen in het feit dat zijn bank, ING, kort daarvoor met miljarden euro’s aan steun van de ondergang was gered door de Nederlandse belastingbetaler.

In de zaak-Zijlstra treffen we precies dezelfde combinatie aan tussen beloning en wanprestatie. Atrium Medisch Centrum kampte vorig jaar met een medische crisis, door verouderde operatiekamers. Atrium Medisch Centrum moest moderniseren, maar wist geen financiering rond te krijgen bij de banken. Die banken zijn sinds 2008 een beetje kopschuw geworden, of realistisch – het is maar hoe je het bekijkt.

Zijlstra leverde niet in op zijn bovennormale salaris. In plaats daarvan regelde hij leningen bij de provincie Limburg en bij de gemeente Parkstad.

Hij wentelde zijn bestuurlijke nalatigheid af op de belastingbetaler, precies zoals in 2008 gebeurde bij de banken.

De provincie en de gemeente stelden niet als voorwaarde dat Zijlstra zich voortaan zou houden aan de betalingsnorm voor zorgbestuurders. De bonus die hij kreeg van het Atrium Medisch Centrum was een beloning voor het regelen van die lening.

Hadden de Zuid-Limburgse gemeenten ook principieel moeten zijn toen Eke z’n handje ophield voor de nieuwbouw aan zijn ziekenhuis?

Wie arrogantie zaait, zal onbehagen oogsten. Onze voorouders wisten wel raad met zulk onbehagen – pek en veren!

Wij zijn wat beschaafder, maar we willen hetzelfde. We willen bestuurders met een maatschappelijk geweten. Eke Zijlstra staat symbool voor alle over-de-topverdieners in de zorg.

Als je dan zo graag op Jan Hommen van ING wilt lijken, beste Eke, doe dan wat hij deed toen het hem te heet werd onder de voeten. Betaal terug! Je kunt het! Wedden dat Nederland jou en al je kameraden in de zorg graag een duwtje in de rug geeft?

Ron Meyer is vakbondsbestuurder en gemeenteraadslid voor de SP in Heerlen.

    • Ron Meyer