Wat geloven mormonen?

Net als vrijwel alle christenen beschouwen de mormonen de Bijbel als hun heilige boek. En ook de 13 basisgeloofspunten van profeet Smith wijken nauwelijks af van het gebruikelijke, al valt de expliciete afwijzing op van de erfzonde en van het recht van anderen om iets anders te geloven. Wel beschouwen Mormonen het Boek van Mormon als een aan de bijbel gelijkwaardig Woord van God – een groot obstakel in de samenwerking met andere Kerken. En er komen ook steeds weer nieuwe gezaghebbende openbaringen. Zo liet in 1978 de toenmalige mormonenleider weten dat God hem had geopenbaard dat ook niet-blanke mannen priester mochten worden.

De Kerk die Jezus Christus bij zijn leven in Jeruzalem stichtte, eindigde volgens Joseph Smith bij de dood van Jezus’ eerste discipelen. Daarom beschouwen de mormonen zichzelf als de ware oer-christenen, want zij zijn de enige leden van de tweede Kerk die Jezus zou hebben gesticht, in de VS na zijn Hemelvaart. Mormonen geloven van oudsher ook in een spoedige wederkomst van Christus – natuurlijk in Amerika, waarna hij samen met de Heiligen van de Laatste Dagen (de mormonen dus) zal heersen over het Koninkrijk Gods op Aarde. Maar al vroeg werd ook de nadruk gelegd op de persoonlijke ontwikkeling van de gelovige (het innerlijke koninkrijk) en de snelle opbouw van een nieuwe sociale gemeenschap. Verder is opvallend dat ook doden bekeerd en geheiligd kunnen worden, als een nazaat zich bekeert. Zo werd Salt Lake City een wereldcentrum voor genealogie. De mormonen leven meestal gezond en gebruiken geen alcohol, drugs, tabak, koffie of thee.