Waar komt deze mormonensekte vandaan?

De sekte van Jeffs is een afsplitsing van een veel grotere kerk die ook weer als sekte begon. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd gesticht op 6 april 1830 in de staat New York. Het was een extreme uiting van de ook toen al wijdverspreide overtuiging dat Amerika het ‘ware’ Beloofde Land is. De Amerikaanse boerenjongen Joseph Smith zou visioenen krijgen van de engel Moroni, waardoor hij op mysterieuze wijze in een oud graf het boek van Mormon ontdekte dat daar 1.300 jaar eerder zou zijn achtergelaten door ‘joods-christelijke oer-Amerikanen’. Al ver voor Christus zouden joodse groepen (de ‘tien verloren stammen’) naar Amerika zijn gevlucht. En Jezus zelf zou hen na zijn hemelvaart tot het christendom hebben bekeerd. Na de dood van Joseph Smith (hij werd in 1844 in Illinois gelyncht door tegenstanders) werd Brigham Young de leider van de inmiddels om hun politieke macht en veelwijverij gehate sekte. Young leidde daarom in 1846 de meeste Mormonen naar de zoutmeerwoestijnvallei in Utah. Salt Lake City is nu een grote agglomeratie met ruim een miljoen inwoners en nog altijd de hoofdzetel van de kerk. Om van Utah een volledige lidstaat te kunnen maken van de Verenigde Staten verbood Wilford Woodruff, de vierde profeet, in 1890 polygamie. Mormonen met meer dan één echtgenote worden sindsdien verstoten. De belangrijkste groep die zich toen afsplitste is de polygaam gebleven Fundamentalistische Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De huidige leider van die sekte is de vorige week veroordeelde Warren Jeffs.