Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Van Bijsterveldt niet afwijzend tegenover gescheiden klassen

Volgens het ministerie is een experiment met gescheiden klassen mogelijk. Foto NRC / Merlin Daleman
Volgens het ministerie is een experiment met gescheiden klassen mogelijk. Foto NRC / Merlin Daleman Volgens het ministerie is een experiment met gescheiden klassen mogelijk. Foto NRC / Merlin Daleman

Het ministerie van Onderwijs laat weten dat een experiment waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen jongens en meisjes mogelijk is. Maar, zo benadrukt de woordvoerder, van uitsluiting op basis van geslacht kan geen sprake zijn.

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) laat onderzoek doen naar de oorzaken van het feit dat jongens het slechter doen dan meisjes. Ook wordt bekeken hoe dat probleem kan worden aangepakt. De resultaten van beide onderzoeken worden in het voorjaar van 2012 bekend.

Voorzitter van de Besturenraad Wim Kuiper lanceerde het idee voor gescheiden klassen vanochtend in Trouw. Taallessen zouden volgens hem beter gescheiden kunnen worden gegeven. Als argument geeft hij dat onderzoek uitwijst dat er veel verschillen zijn in de ontwikkeling van hersenen bij jongens en meisjes in de puberteit.

Scholierenorganisatie LAKS ziet weinig heil in het plan om jongens en meisjes gescheiden les te geven. “Er is al genoeg variatie”, licht bestuurslid Tobias Grond het standpunt toe. Ook verandert er volgens de scholieren op het moment al genoeg in het onderwijs.

‘Een mogelijke oplossing voor een algemeen onderkend probleem’

Onze onderwijsredacteur Bart Funnekotter over het plan:

“Er bestaan al langere tijd zorgen over het duidelijke verschil in resultaten tussen meisjes en jongens. Het onderwijs heeft momenteel een sterke focus op taal, samenwerken en zelfstandig leren. Dat zijn dingen waar jongens minder goed in zijn. Zij moeten op een andere manier aangesproken worden. Wellicht op een meer competitieve manier. Het idee van gescheiden klassen zou daarom echt een oplossing kunnen zijn voor een algemeen onderkend probleem. Het verbaast mij niet dat het ministerie deze optie serieus gaat onderzoeken.”

“Wim Kuiper stelt niet uit principiële of ideologische gronden voor om gescheiden onderwijs te gaan geven. Het is puur vanwege de pedagogiek. Hij wil bovendien ook geen gescheiden scholen.”