Uitzendconcern DPA in problemen

Door nieuwe verliezen is detacheringsbedrijf DPA Group in financieringsproblemen gekomen. Het bedrijf kon aan het eind van het eerste half jaar de financieringsafspraken met bank IFN Finance niet langer voldoen. „DPA voldoet per 30 juni 2011 niet aan de gestelde minimumeisen voor solvabiliteit”, meldde het bedrijf vanochtend bij de vervroegde publicatie van de halfjaarcijfers.

Het concern voert hierover overleg met de financier en verwacht daardoor de kredietfaciliteit van maximaal 8 miljoen euro niettemin te kunnen continueren.

„Het eerste half jaar stond in het teken van de overname en integratie van NIG en de herstructurering van DPA. We hebben fors ingegrepen in het personeelsbestand en de kosten”, schrijft bestuursvoorzitter Eric Winter in het persbericht. Het aantal indirecte medewerkers nam met ongeveer 25 procent af.

DPA behaalde in het eerste half jaar een omzet van 20,5 miljoen euro, ruim 3,5 procent hoger dan in de eerste zes maanden van 2010. Inclusief het in mei overgenomen Nederlandse Interim Groep (NIG) zou de omzet voor het gehele half jaar 30 miljoen hebben bedragen.

Over de eerste zes maanden van 2011 werd een verlies geleden van 15,9 miljoen euro, ruim zes maal zoveel als het verlies in 2010.

Het overgenomen NIG levert een mooie bijdrage, maar belangrijker is dat het bedrijf niet aan de gestelde minimumeisen voor solvabiliteit voldoet, stelt effectenbank SNS Securities in een reactie.

Nu de reorganisatie bijna is afgerond zal DPA zich toeleggen op groei en de integratie van NIG, maar de marktomstandigheden blijven moeilijk en de financiering op de korte termijn is onzeker, zegt SNS.

Over de marktontwikkeling merkt het bedrijf op dat de Nederlandse detacheringsmarkt achterblijft ten opzichte van andere Europese landen. Door het voorzichtige herstel van de Nederlandse arbeidsmarkt in combinatie met de onzekere economische verwachtingen is het moeilijk om uitspraken over de resultaatontwikkeling te doen, aldus de detacheerder DPA.

Beleggers reageerden vanochtend geschokt op het bericht. In een stijgende markt noteerde het aandeel van DPA Group 10 procent lager op 1,10 euro. (Dow Jones)

    • Dow Jones