Schikking over doek Jan Steen

De gemeente Den Haag en Goudstikker-erfgename Marei von Saher hebben een schikking getroffen over het schilderij De huwelijksnacht van Tobias en Sara van Jan Steen. De gemeente betaalt Von Saher 1 miljoen euro, waardoor het schilderij definitief in Museum Bredius kan blijven.

Het schilderij bestond lange tijd uit twee delen, die bij een restauratie sin 1996 werden herenigd. Het ene deel, De Aartsengel Rafaël, had de gemeente verworven uit de nalatenschap van Abraham Bredius, die testamentair bepaalde dat het doorlopend in Museum Bredius te zien moet zijn. Het andere deel, Het gebed van Tobias en Sara, in beheer van de Staat, werd in 2006 na een advies van de Restitutiecommissie toegewezen aan Von Saher.

De waarde van het deel van Von Saher is getaxeerd op 1,8 miljoen euro. De meerwaarde van acht ton hoeft de gemeente niet te betalen. Dat is een schenking van Von Saher.

De gemeente wilde zijn deel van het schilderij verkopen aan Von Saher, maar daarvoor zou de bepaling van Bredius moeten worden opgeheven. De rechtbank in Den Haag wees dat verzoek in februari vorig jaar af en stelde dat de partijen tot een financiële oplossing moesten komen.

Die is nu gevonden. Het aankoopbedrag van één miljoen euro wordt voor vier ton gedekt door de Mondriaan Stichting, voor drie ton door verzekeringsgeld dat de gemeente ontving voor het verlies van twee schilderijen bij de brand in het Armando Museum en voor twee ton door de Vereniging Rembrandt. Eén ton komt uit de gemeentekas.