Neuzen, homo's en fazanten

Gehoord, onlangs in een voetbalstadion, dat elders „de neuzen voor staan”. Dat sloeg op Ajax en het klonk onaangenaam. Nochtans voelde niemand zich geroepen om maatregelen te treffen, laat staan om desnoods de wedstrijd stil te leggen.

Er was dan ook geen sprake van een ‘spreekkoor’. Het vonnis dat de Haagse rechtbank vorige week velde, zou om meer redenen hier niet toepasbaar zijn geweest. Lees maar hoe specifiek het is: „ADO wordt geboden om onmiddellijk adequate maatregelen te treffen indien zich tijdens door haar georganiseerde wedstrijden langdurig, dan wel – in geval van kortstondigheid – bij herhaling antisemitische spreekkoren voordoen, waarin het woord ‘joden’ in enige samenstelling voorkomt.”

Specifiek, maar ook vol raadselen. Wat is langdurig, wat is kortstondig, voor hoeveel maal staat ‘bij herhaling’? En wat is een spreekkoor? Volgens Van Dale „hetgeen door een groep mensen uit afkeer of bewondering (gescandeerd) wordt geroepen”. Maar bij hoeveel personen is sprake van een groep? (Al kan hier, gelet op het gedrag, beter van ‘kudde’ worden gesproken.)

Er valt voor clubs, scheidsrechters en voetbalbond dus nog een hoop te interpreteren.

Een paar jaar geleden had een deel van de Ajax-supporters de strategie ontwikkeld om bij het aanhoren van tegen hen gerichte leuzen onmiddellijk in applaus los te barsten. Dat bleek behoorlijk adequaat.

Het valt te vrezen dat de schreeuwlelijken onder het voetbalpubliek zich door de uitspraak van de rechter niet zullen laten hinderen. Niets belet ze daarin om „homo’s” te brullen, temeer daar Gay Pride elk jaar duidelijk maakt dat dit helemaal geen scheldwoord kan zijn.

En wat als ze straks in Den Haag of elders massaal zingen: ‘We gaan op mm jacht, we gaan op mm jacht’?

Rechter tot de supporters: ‘Wat bedoelde u met mm?’ Antwoord, gewoontegetrouw in koor gegeven: ‘Fazanten!’

Vrijspraak.

John Kroon

    • John Kroon