Hoe succesvol is de erfwerver?

Euro coins sit in a bin at the Berlin mint where they are manufactured on September 14, 2001 in Berlin, Germany. Photographer: Jose Giribas/Bloomberg News. Bloomberg News

Goudzoekers (VPRO)Ned. 2, 20.55 - 21.25 uur

Jaarlijks sterven tussen de 130.000 en 140.000 mensen in Nederland. Zij laten een gezamenlijke erfenis van ruim 12 miljard euro na. Dat is eigenlijk de enige concrete informatie uit aflevering 14 van onderzoeksprogramma Goudzoekers van de VPRO. Hamvraag voor het presentatietrio is of er van al dat geld iets te halen valt voor anderen dan nabestaanden en de Belastingdienst. Hoewel de uitzending stellig aftrapt met de veronderstelling dat je er als „niet-kroost nú bij moet zijn” wil je in een vreemd testament worden opgenomen, blijven er na de uitzending weinig bruikbare tips hangen over hoe je dat dan precies regelt.

De presentatoren maken, vanaf een bankje op een begraafplaats, een rondgang langs deskundigen op het gebied van erfrecht, fondsenwerving en legaten, om uit te zoeken hoe charitatieve instellingen kunnen delen in de miljarden die via nalatenschappen vrijkomen. Veel verder dan dat organisaties als de Nederlandse Hartstichting via goede contacten met haar vaste donateurs wel 30 procent van haar fondsen verkrijgt uit legaten komt het programma niet.

En passant gaat men ook na ‘wat de bejaarden er eigenlijk zelf van vinden’. Een kinderloze man van ver in de zeventig verklaart met de protestantse kerk in gesprek te zijn omdat hij vindt dat zijn neven „het zelf al goed hebben”. De ‘erfwerver’ van de kerk maakt bepaald niet de indruk schaamteloos naar ’s mans geld aan het hengelen te zijn, zoals Goudzoekers constateert.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen