Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

FNV Bondgenoten stemt massaal pensioenakkoord weg

De leden van de vakbond FNV Bondgenoten hebben massaal tegen het pensioenakkoord gestemd. Een grote meerderheid van 96 procent stemde tegen, met een opkomst van 23 procent.

De uitslag van het referendum is vanochtend bekend gemaakt. De leden konden tot gisteravond 24.00 uur hun stem uitbrengen. Voor FNV-begrippen is de opkomst hoog in vergelijking met eerdere referenda.

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten is blij met de duidelijke uitslag:

“Over deze uitslag is geen twijfel mogelijk: de leden van de grootste Nederlandse vakbond zitten niet te wachten op deze pensioendeal. Kijk ook naar de opkomst, die is heel goed in vergelijking met de andere referenda over dit AOW en pensioen. Dat in vakantietijd zoveel mensen hun stem laten horen is een heel duidelijk signaal. Werkend Nederland steunt zijn bond in de strijd voor een betere AOW en een zekerder pensioen. De boodschap is luid en duidelijk: ‘luister naar Bondgenoten, de pensioendeal moet van tafel.’ Met die opdracht van de leden ga ik naar de FNV.”

De grootste bond binnen de vakcentrale FNV had een negatief stemadvies gegeven aan zijn 470 duizend leden over het akkoord dat de sociale partners en het kabinet hebben afgesloten. De bond vindt dat de risico’s voor werknemers te groot worden en de lasten voor werkgevers te klein.

Vorige week maakte een andere bond binnen de FNV Vakcentrale de uitslag bekend van een ledenpeiling. Bij FNV Horecabond stemde een meerderheid wel in met het pensioenakkoord. Slechts zeven procent van de ruim 23 duizend leden hadden echter hun stem uitgebracht.

Van der Kolk vindt het pensioenakkoord onvoldoende. Alle risico’s liggen bij werknemers, aangezien er geen reserves zijn ingebouwd, zegt hij:

“Dat vinden wij hele slechte uitgangspunten, en onze leden steunen ons daarin. Je kunt je snel te rijk rekenen als je met verwachte rendementen gaat werken. Zeker met alle bewegingen op de beurzen is dat veel te riskant. De kans dat je opgebouwde pensioen verdampt of snel wordt afgestempeld, is dan heel groot. Zeker jongere werknemers zijn dan de dupe. Wij willen geen vrijheid blijheid systeem, maar duidelijke normen voor ieder fonds, zodat mensen de zekerheid die geboden kan worden, ook echt krijgen. En als het toch fout gaat in een fonds, willen we –net als nu- dat werkgevers óók verantwoordelijk zijn, en niet alle risico’s bij werknemers liggen.”

Het bleek ook uit een onderzoek door TNS NIPO in opdracht van FNV Bondgenoten: 85% van de Nederlanders wil minder risico lopen, om daar voldoende zekerheid over de hoogte van het pensioen mee te krijgen.

‘Afwachten waar minister Kamp mee komt’

Onze economieredacteur Eppo König in reactie op de referendumuitslag:

“De strijd binnen de FNV dreigt te verharden. FNV-breed is er overeenstemming bereikt over een akkoord, maar de grootste bond stemt dit met grote meerderheid weg. Minister Kamp werkt momenteel aan twee aangenomen moties, die FNV Bouw en Abvakabo over de streep moeten trekken. Als deze twee bonden tevreden zijn met waar Kamp mee komt, ontstaat er een meerderheid voor het akkoord en komt Bondgenoten alleen te staan.”

De moties kunnen de gemaakte afspraken ingrijpend wijzigen. Zo moet Kamp het zogeheten ‘AOW-gat’ repareren, het koopkrachtverlies voor werknemers die op hun 65ste willen stoppen met werken. Dat komt nu op jaarbasis neer op zo’n 6 tot 7 procent en dat is voor een meerderheid in de Tweede Kamer niet aanvaardbaar. Daarnaast wil de Tweede Kamer garanties om riskant beleggingsbeleid van pensioenfondsen te voorkomen en moet er een egalisatiefonds komen om onverwachte tegenvallers op de financiële markten op te vangen.

Bekijk hier de zes belangrijkste punten uit het pensioenakkoord.