Eén bron is geen bron

Fijn dat nrc.next ook artikelen ter verdediging van Mariko Peters plaatst, zoals op de Opiniepagina van 12 augustus. Hoogleraar Tom Zwart stelt dat de gevoelens van Peters nog geen bewijs zijn voor fout gedrag. En Ilja Leonard Pfeijffer vindt het het pijnlijk om te beseffen dat de media-aandacht voor deze zaak een wraaklustig plan van een rancuneuze ex ten uitvoer brengt.

Ik wil hier nog iets aan toevoegen. Als de hele mediacommotie rond Peters inderdaad gebaseerd is op een aantal doorgestuurde e-mails van een rancuneuze ex, staat men er dan wel bij stil dat bij het doorsturen van een e-mail de originele tekst naar hartelust gewijzigd kan worden? Zonder dat dit opgemerkt wordt. Dergelijke berichten afkomstig van één enkele bron zouden mijns inziens dan ook geen enkele journalistieke waarde moeten hebben.

Sander Nieuwenhuijzen

Arnhem

    • Sander Nieuwenhuijzen