ECB koopt voor recordbedrag van 22 miljard aan staatsobligaties

De Europese Centrale Bank heeft vorige week voor 22 miljard euro aan staatsobligaties opgekocht, in een poging de rust op de financiële markten te herstellen. Het was voor het eerst sinds maart dat de bank zich op de secundaire obligatiemarkt begaf.

Door de aankopen is de tienjaarsrente op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties gedaald van 6 procent tot om en nabij de vijf procent. Door de lagere rentes is het voor de overheden van beide landen goedkoper om geld te lenen op de internationale kapitaalmarkten.

Italië en Spanje dreigden in grote financiële problemen te komen. Doordat de ECB intervenieerde hoefden beide probleemlanden minder nieuwe obligaties uit te geven om hun forse staatsschuld te financieren.

De ECB heeft telkens benadrukt dat de interventies van tijdelijke aard zijn en dat bank geen grote rol wil blijven spelen in het stabiliseren van de schuldencrisis. Morgen praten Sarkozy en Merkel over verdere maatregelen die de crisis kunnen bezweren.

NRC-economieredacteuren Melle Garschagen en Egbert Kalse vandaag in NRC Handelsblad:

“De voorzichtige plannen van regeringsleiders en de interventie van de ECB hebben één ding gemeen: de schulden van Europese probleemlanden worden gesocialiseerd. De ECB heeft inmiddels voor bijna 100 miljard euro obligaties op de balans staan. Als de bank wil voorkomen dat de rentes op Spaanse en Italiaanse staatsleningen opnieuw oplopen, zal dat bedrag verder stijgen. Uiteindelijk zijn het Europese belastingbetalers die via de nationale centrale banken eventuele verliezen van de ECB dragen. Als verdeelsleutel geldt de omvang van bevolking en economie.”