De Grote Duiker

Vloog Vladimir Poetin in de zomer van 2010 nog in een blusvliegtuig over brandende bossen om de natuur te redden, vorige week hees hij zich in een duikerspak om het erfgoed van de Klassieke Oudheid te dienen. Tijdens een bezoek aan een voormalige Oud-Griekse nederzetting aan de Zee van Azov dook hij voor de gelegenheid twee amfora’s op, waarvan meteen werd bekendgemaakt dat ze maar liefst vijftienhonderd jaar oud waren.

Russische archeologen die hun vak serieus nemen, zeiden meteen dat het gebied - waar de zee maar twee meter diep is -  de afgelopen vijfenzeventig jaar zo is uitgekamd dat het vrijwel onmogelijk is om er  nog iets van waarde te vinden. De ontdekking werd door hen meteen tot onzin verklaard.

Maar de pr-afdeling van Poetin dacht er anders over. In het verkiezingsjaar moet blijkbaar de indruk moet worden gewekt dat de Grote Roerganger ook over bovennatuurlijke speurderseigenschappen beschikt.

Jammer alleen dat de amfora’s er splinternieuw uitzagen, alsof ze net in een toeristenwinkeltje waren gekocht en voor de gelegenheid in scherven waren gebroken en in zee gegooid. Een regiefoutje, zullen we maar zeggen!

    • Michel Krielaars