Bestrijd leugens over de islam

De fanatiekste verdedigers van de joods-christelijke traditie zetten zich af tegen de vermeende islamitische vijand. Zij doen paradoxaal genoeg precies wat ze de islam verwijten, schrijft Tweede Kamerlid Frans Timmermans (PvdA): ze maken van het christendom een politieke ideologie.

pagina 16