Asielzoekers mogen woonplaats niet meer uitkiezen

Nijmegen mei 1998 Een kamer voor een gezin wordt in gereedheid gebracht in het asielzoekerscentrum (AZC) van Nijmegen Foto: Rien Zilvold asielzoekers asielzoekerscentra AZC Archieffoto. In een asielzoekerscentrum in Nijmegen wordt een kamer in gereedheid gebracht voor een gezin. Foto NRC / Rien Zilvold

Asielzoekers mogen voortaan niet zelf meer bepalen waar zij gaan wonen. Nadat zij te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, krijgen ze binnen tien weken een huis toegewezen. Dit schrijft De Volkskrant.

Wanneer de asielzoekers de woning weigeren, worden ze het asielzoekerscentrum uitgezet en moeten ze zelf onderdak zoeken. In de provincies Friesland, Drenthe en een deel van Utrecht wordt momenteel gewerkt aan een proef met de nieuwe aanpak.

Veel asielzoekers willen graag wonen in steden, omdat de kans op een baan daar groter is. Ook wonen er vaak familieleden en andere landgenoten. Woningen in kleine dorpen of gemeenten worden daarom afgewezen terwijl in veel steden woningnood heerst.

Omdat vluchtelingen met de nieuwe maatregel minder lang in asielzoekerscentra verblijven, hoopt minister van Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) jaarlijks 65 miljoen te besparen.

    • Peter van der Ploeg