Trots om homo te zijn

Stephan Sanders geeft helder aan dat je trots kunt zijn op iets wat je hebt gedaan, zoals homo’s indertijd met hun actie bij Stonewall, maar niet op het blote feit dat je homo bent (Opinie & Debat, 6 augustus). Trots kan echter ook op zijn plaats zijn in het leven van individuele homo’s. Als iemand tot de ontdekking is gekomen dat hij homo is, in een samenleving waar homoseksualiteit wordt geassocieerd met onnatuurlijk, verachtelijk, abnormaal, vies, kan hij die kwalificaties overnemen in zijn zelfbeeld; wanneer hij later zijn zelfrespect terugverovert en zich niet meer schaamt homo te zijn, is er reden voor trots. Die trots laten zien is zinnig en bevordert de emancipatie. Mede daarom is het goed dat een ouderenboot (van Roze 50+ Nederland) heeft meegevaren tijdens de Canal Parade.

Gerard van de Ven

Rotterdam

    • Gerard van de Ven Rotterdam