Swaab en Draaisma (3)

De kritiek van Draaisma op Swaab is niet mals. Zijn opmerking over de absurditeit van de uitdrukking evidence based medicine is overigens wel een schot in de roos. Het grote verwijt dat hij maakt aan het adres van Swaab, lijkt te zijn dat deze zich begeeft op terreinen waarvoor hij geen bevoegdheid heeft. Het probleem dat Draaisma heeft met het boek Wij zijn ons brein is dat het niet over neurologie gaat. Ik vind dat vreemd. Swaab wijst herhaaldelijk op bevindingen van anatomisch, neurofysiologisch en functioneel MRI-onderzoek ter onderbouwing van zijn betoog. Het boek van Swaab lijkt mij de weerslag van een kijk op de wereld die, voor een zeer groot deel, bepaald wordt door zijn ervaring op het gebied van hersenonderzoek. Wanneer hij op grond van kennis over de werking van de hersenen tot de conclusie komt dat bij ons handelen een vrije wil geen aantoonbare rol speelt, lijkt het begrijpelijk dat hij pleit voor een rechtspraak die met dat gegeven rekening houdt.

Henri J.J.M. van de Werd, oud-neuroloog

Assendelft

    • Oud-Neuroloog Assendelft
    • Henri J.J.M. van de Werd