Onderzoek bevestigt integriteit Mariko Peters

Mariko Peters en GroenLinks reageren verheugd op de uitkomsten van het onderzoek van BZ. Toch pleit het Peters niet geheel vrij. Ze schond de gedragscode.

Nederland, Den Haag,09-08-2011. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters .Foto Evelyne Jacq

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had de uitkomst van een onderzoek naar Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) gepubliceerd en haar partij reageerde verheugd. De integriteit van Mariko Peters staat vast, schreef GroenLinks in een verklaring. De partij wenst haar lid en haar gezin veel sterkte bij het verwerken van „deze moeilijke episode in hun leven”.

Ook het in opspraak geraakte Kamerlid schreef „verheugd” te zijn over de bevindingen van Buitenlandse Zaken. Ze dankt haar partij voor het in haar gestelde vertrouwen en ze dankt het ministerie voor het nauwkeurige onderzoek dat „bevestigt dat ik integer heb gehandeld”.

Dat GroenLinks en Peters de zaak snel willen laten rusten, is begrijpelijk. Het verwijt dat Peters trof – belangenverstrengeling – is zwaar. Ze adviseerde het Prins Claus Fonds over een cultuurproject dat mede georganiseerd zou worden door de organisatie die haar toekomstige partner leidde, een man voor wie Peters toen al warme gevoelens koesterde. Het rapport van Buitenlandse Zaken verschaft hier duidelijkheid over: Peters heeft op dit punt zuiver gehandeld. Het advies dat Peters schreef werd volgens het ministerie niet beïnvloed door de ontluikende relatie tussen de twee. „Aard, omvang en inhoud van het advies duiden op een gebruikelijke professionaliteit bij de afwikkeling.”

GroenLinks en Peters lijken voorbij te gaan aan de rest van het rapport. Daarin krijgt Peters wel degelijk een zwaar verwijt. Het ministerie schrijft: „Wel had zij eerder, conform de Gedragscode van het ministerie van Buitenlandse Zaken, uit eigen beweging aan de ambassadeur openheid moeten geven over haar privérelatie met de aanvrager van de subsidie.” De facto zegt het departement dat het Kamerlid de gedragscode van Buitenlandse Zaken heeft geschonden.

Dat valt op omdat GroenLinks een hoge morele standaard uitdraagt. Toen ze nog fractievoorzitter van de partij was, zei Femke Halsema dat voor Kamerleden bijzonder strenge gedragsregels gelden. „In opspraak raak je ook zonder strafrechtelijke tussenkomst”, zei Halsema, toen in een Kamerdebat de onorthodoxe cv’s van PVV-Kamerleden op de agenda stonden.

Peters, woordvoerder Buitenlandse Zaken, kan op deze manier in de toekomst voor vervelende situaties komen te staan. Zij zal als parlementariër de minister van het departement waar zij voor werkte kritisch moeten ondervragen, waar het haar blijkbaar niet is gelukt zich te houden aan de gedragscode van datzelfde departement.

Het is aan haar en aan haar partij of ze dit een overkomelijk bezwaar vinden. Lang hoefden zij en de partij daar niet over te denken, gezien hun snelle opgeluchte reactie gisterenavond.

    • Huib Modderkolk
    • Pieter van Os