Kern van zorgwet Obama afgewezen

Een lagere rechtbank in Georgia heeft gisteren bepaald dat de Amerikaanse overheid burgers niet kan verplichten om een zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekeringsplicht vormt de kern van hervorming van het gezondheidszorgstelsel van president Obama. De rechtbank koos de kant van 26 staten die vinden dat de verplichting in strijd is met de Amerikaanse grondwet.

Het hof van beroep verwierp echter niet de gehele wet, die vorig jaar werd aangenomen door het Congres en werd ondertekend door Obama. Het is nu wel waarschijnlijker geworden dat de gezondheidswet wordt voorgelegd aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Critici vinden dat de verzekeringsplicht in strijd is met de vrijheid van het individu.

Aanhangers van Obama wijzen erop dat de verzekeringsplicht een idee is dat ooit werd bepleit door Republikeinen en dat de hervormingen zijn gebaseerd op een plan dat werd ingevoerd in Massachusetts door de toenmalige Republikeinse gouverneur Mitt Romney. Zonder verzekeringsplicht zou het onmogelijk zijn om 30 miljoen onverzekerde Amerikanen toegang te geven tot zorg.

Het hof van beroep bepaalde echter dat het verplicht stellen van een verzekering boven de macht gaat van het Amerikaanse Congres. „Het Congres kan individuen niet opleggen dat ze een contract moeten afsluiten met private verzekeringsmaatschappijen, vanaf hun geboorte tot hun dood”, luidde het oordeel. (AP)