Farma-sector wist sporen

De farmaceutische industrie bedient zich van vernuftige trucs om haar zeer bepalende rol in medisch-wetenschappelijke publicaties te verhullen. Dit schrijft een klokkenluider deze week in het tijdschrift PLOS Medicine.

Volgens de Brit Alastair Matheson die vijftien jaar lang als consultant van farmabedrijven werkte, probeert de industrie zichzelf in wetenschappelijke publicaties zoveel mogelijk weg te stoppen. Academische wetenschappers worden als marionetten naar voren geschoven. Ze figureren als auteurs, terwijl de betrokkenheid van de industrie verdwijnt naar de kleine lettertjes.

De regels die het International Committee of Medical Journal Editors sinds 1985 hanteert om fraude te voorkomen en transparantie te bevorderen zijn niet waterdicht, concludeert Matheson. Sterker nog, de industrie weet de geldende regels handig in haar voordeel te draaien. Als auteur van het stuk mogen alleen mensen genoemd worden die hebben bijgedragen aan het bedenken of uitvoeren van het onderzoek, die hebben meegeschreven aan het artikel en die het finale manuscript hebben goedgekeurd. Als aan een van die drie voorwaarden niet is voldaan, kwalificeert een medewerker zich automatisch niet als auteur. De farma heeft de regie volledig in handen wat betreft opzet, interpretatie en publicatiemoment van een studie, maar laat de laatste controle over aan de wetenschappers. Zo blijft zij automatisch buiten beeld. In veel gevallen hebben de wetenschappers die optreden als auteurs van een studie geen toegang meer tot de originele data. Matheson pleit ervoor de rol van de industrie bij zulke publicaties veel duidelijker te vermelden.

Sander Voormolen

    • Sander Voormolen