Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Bestuur en administratie bij Defensie niet op orde

Het ministerie van Defensie is niet goed voorbereid op de komende ingrijpende reorganisatie. Hoge militairen klagen over “een gebrek aan kwaliteit van bestuur” en “een gebrek aan zakelijkheid”. Dat schrijft NRC-redacteur Kees Versteegh in NRC Weekend.

Uit vertrouwelijke documenten, in bezit van NRC Handelsblad, blijkt dat de meeste personeelsdossiers niet op orde zijn en dat de interne controlediensten door personeelsgebrek hun taken niet kunnen uitvoeren. Defensie staat voor een bezuiniging van ongeveer een miljard euro, waarbij duizenden militairen gedwongen zullen afvloeien. Om dure arbeidsrechtelijke procedures te voorkomen is een goede kwaliteit van personeelsdossiers vereist.

In het laatste jaarverslag van de interne auditdienst, die toezicht houdt op het boekhoudkundig reilen en zeilen, staat:

“Naar de stand van 1 maart 2011 zijn circa 4.000 van de 66.000 personeelsdossiers op orde, zodat sprake is van een relatief geringe voortgang bij deze prioriteit.” - jaarverslag auditdienst

Volgens secretaris-generaal Ton Annink zal het echter weinig moeite kosten om de dossiers op orde te krijgen, zei hij tegen Versteegh.

“Het gaat heel vaak om een paar ontbrekende papieren die er wel zijn, maar die nog bij de dossiers gevoegd moeten worden.” - Ton Annink

Het afgelopen seizoen kwam het departement negatief in het nieuws vanwege enkele vermeende gevallen van fraude en corruptie, maar de auditdienst wijst er in haar jaarplan 2011/2012 op dat het diverse controleactiviteiten niet meer uitvoert wegens personeelsgebrek.

De Algemene Rekenkamer heeft ‘zorgen’ over deze ontwikkelingen:

“Defensie moet ervoor zorgen dat het haar wettelijk voorgeschreven controletaken wel blijft uitvoeren.” - een woordvoerder van de Algemene Rekenkamer

Annink meent dat de Rekenkamer doorschiet in haar kritiek en ziet het als onderdeel van “een jarenlange belangencampagne van de Algemen Rekenkamer om de controlecapaciteit binnen de overheid op peil te houden.”

Lees het hele artikel in NRC Weekend of in de digitale editie.