Bestuur en administratie bij Defensie niet op orde

Het ministerie van Defensie is slecht voorbereid op de komende ingrijpende reorganisatie. De meeste personeelsdossiers zijn niet op orde. Interne controlediensten kunnen door personeelsgebrek hun taken niet goed uitvoeren. En hoge militairen die de departementale cultuur hebben doorgelicht, klagen over „een gebrek aan kwaliteit van bestuur” en „een gebrek aan zakelijkheid” bij Defensie.

Een en ander blijkt uit vertrouwelijke documenten in het bezit van deze krant. Aanleiding voor de inventarisatie vormen de bezuinigingen bij Defensie van ongeveer een miljard euro. Daarbij zullen duizenden militairen gedwongen afvloeien. Om dure arbeidsrechtelijke procedures te voorkomen, is een goede kwaliteit van personeelsdossiers vereist.

De interne auditdienst, die toezicht houdt op het boekhoudkundig reilen en zeilen, schrijft echter in haar laatste jaarverslag: „Naar de stand van 1 maart 2011 zijn circa 4.000 van de 66.000 personeelsdossiers op orde, zodat sprake is van een relatief geringe voortgang bij deze prioriteit.” Volgens secretaris-generaal Ton Annink zal het echter weinig moeite kosten om de dossiers snel op orde te krijgen. „Het gaat heel vaak om een paar ontbrekende papieren die er wel zijn, maar die nog bij de dossiers gevoegd moeten worden.”

De auditdienst wijst er in haar jaarplan 2011/2012 ook op dat het diverse controleactiviteiten niet meer uitvoert wegens personeelsgebrek. Het afgelopen seizoen kwam het departement juist negatief in het nieuws vanwege enkele vermeende gevallen van fraude en corruptie.

De Algemene Rekenkamer heeft „zorgen” over deze ontwikkelingen. „Defensie moet ervoor zorgen dat het haar wettelijk voorgeschreven controletaken wel blijft uitvoeren”, aldus een woordvoerder. Secretaris-generaal Annink vindt echter dat de Rekenkamer doorschiet in haar kritiek. Annink ziet de kritiek als onderdeel van „een jarenlange belangencampagne van de Algemene Rekenkamer om de controlecapaciteit binnen de overheid op peil te houden.”

Pagina 28-29: De generaals morren

    • Kees Versteegh