Tsjechische literatuur 1

Het is lofwaardig dat er aandacht gevestigd wordt (Boeken, 05-08-11) op twee prachtige Tsjechische boeken die, zo lees ik, nooit in het Nederlands vertaald werden en onlangs (opnieuw) in een Engelse vertaling verschenen. Beide boeken heb ik al sinds het begin van de jaren negentig in mijn boekenkast staan. Het fascinerende boek van Weil, dat in 1991 in het Engels verscheen bij Ferrar, Straus en Giroux in New Yorkis inderdaad nooit in het Nederlands verschenen. Maar wat het boek van Heda Kovaly betreft zit recensent Alexander Rinnooy Kan er naast. Al meer dan twintig jaar bezit ik het boek Afscheid van Praag. Een leven in Tsjechoslowakije 1941-1968. Het werd in 1989 vertaald uit het Engels (Prague Farewell; a Life in Czechoslovakia 1941-1968) door Nelleke van Maaren en Titia Fuchs en verscheen een jaar later bij Contact. De schrijfster publiceerde het boek toen onder haar naam Heda Margolius-Kovály. Met Rinnooy Kans verzuchting ‘Wat een vrouw’ ben ik het overigens helemaal eens.

Pauline Micheels

    • Pauline Micheels