Rol dijkgraaf bij fiat voor windpark nader bekeken

Onafhankelijke onderzoekers bekijken de rol van dijkgraaf Henk Tiesinga bij de verlening van vergunningen voor het grote windpark tussen Urk en Lemmer door zijn waterschap Zuiderzeeland. De baas van het waterschap in de Noordoostpolder was in de periode 2003-2009 behalve dijkgraaf ook voorzitter van de groep die de plannen voor de windmolens heeft ontwikkeld, de Koepel Windenergie Noordoostpolder.

Het onderzoek, in opdracht van het bestuur van het waterschap, moet uitwijzen of Tiesinga iets te verwijten valt bij zijn ‘dubbelrol’. Tegenstanders van het windpark wijzen erop dat Tiesinga de belangen van de windkoepel heeft behartigd tijdens overleg met het Rijk, de provincie en de gemeente Noordoostpolder. Als dijkgraaf was hij echter ook verantwoordelijk voor de verlening van vergunningen voor de bouw van de 86 turbines langs de dijken van het IJsselmeer. Het waterschap moest beoordelen of deze turbines de veiligheid van de dijken in gevaar brengen.

De vergunningen zijn inmiddels verleend. Volgens het waterschap heeft dijkgraaf Tiesinga daar geen bemoeienis mee gehad. Een woordvoerder van het waterschap wijst erop dat de verlening een kwestie is die door ambtenaren wordt afgehandeld.

Tiesinga zelf laat weten de „ontstane beeldvorming” te betreuren. In een verklaring stelt hij als voorzitter geen partij te zijn geweest binnen de windkoepel. Hij zat daar niet als dijkgraaf, maar was als „privé-persoon” slechts „technisch voorzitter” en geen bestuurslid van de groep initiatiefnemers van het windpark. „Het betreft een onafhankelijke positie, zonder een persoonlijk belang bij het windpark.”

Het onderzoek is waarschijnlijk eind deze maand klaar.

    • Arjen Schreuder