Ook komende jaren steeds minder gedetineerden

Het aantal gedetineerden in Nederland zal de komende jaren blijven dalen. In 2015 verwacht het ministerie van Justitie jaarlijks gemiddeld 8.875 gevangenen. In 2005 waren dat er nog 14.108. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum zet de dalende trend door. „Maar duidelijk minder scherp dan voorheen.”

Dit blijkt uit de publicatie Trendwatch. Daarin worden de resultaten van een nieuwe meetmethode gepresenteerd, die beter trendbreuken moet voorspellen. Justitie werd afgelopen jaren verrast door de continue daling van de behoefte aan celcapaciteit. In 2009 was de gemiddelde bezetting al gedaald tot 11.092. Om die cellen een jaar bezet te houden zijn overigens enige tienduizenden gedetineerden nodig. De gemiddelde verblijfsduur in een cel is korter dan een jaar. In 2010 stroomden bijvoorbeeld ruim 39.000 gedetineerden in.

Het totaal aantal cellen kromp de laatste jaren van ongeveer 15.000 in 2006 naar 12.600 vorig jaar. Vorig jaar kondigde het kabinet aan nog zes jeugdgevangenissen te zullen sluiten, in Rekken, Den Helder, Vught, Overloon, Overberg en Harreveld. Vorig jaar werd een deel van de gevangenis in Tilburg voor 30 miljoen euro verhuurd aan België, dat met tekorten kampt. Het WODC voorspelt ook voor jeugdigen in 2015 een verdere daling van de behoefte aan cellen: van gemiddeld 1.105 jongeren in justitiële jeugdinrichtingen in 2005 naar gemiddeld 478 minderjarige daders in 2015.

Mede door de daling van de criminaliteit vervolgt het openbaar ministerie de laatste jaren minder strafzaken. Verder leggen strafrechters meer boetes, werkstraffen en elektronische thuisstraffen op. Volgens Trendwatch zullen deze trends doorzetten, maar wel in mindere mate. Vooral het opleggen van de niet-detentiestraffen zal stabiliseren, zo wordt verwacht. Het rapport waarschuwt dat in de verwachte lagere gemiddelde bezetting in 2015 een forse onzekerheid zit, zowel omhoog als omlaag. De bezetting kan hoger uitkomen, op 10.521, maar ook nog lager, op slechts 7.196.

Je moeder gedag zeggen en dan de cel in: pagina 6-7