Iran Syrië mét Assad in het Iraanse kamp, net als Irak

Syrië was vroeger het enige Arabische land dat een bondgenoot was van de Perzische outsider Iran. Niet zozeer omdat de alawieten die in Syrië de macht hebben een sekte zijn van het shi’isme dat in Iran dominant is. Maar omdat in Syrië een vleugel van de socialistische Ba’athpartij aan de macht is die de doodsvijand was van de Ba’ath van Saddam Hussein. En Saddam was weer de doodsvijand van Iran.

Ook na de val van Saddam Hussein zijn de goede relaties tussen Syrië en Iran intact gebleven. Samen financieren en bewapenen ze de vooruitgeschoven posten Hezbollah in Libanon en Hamas in de Gazastrook, net als nog enkele radicale Palestijnse groepen.

Iran kijkt zorgelijk naar de zeer problematische situatie waarin het regime van Bashar al-Assad is terechtgekomen. Er zijn aanhoudende berichten dat het Iraanse bewind Assad met vele miljarden dollars en zelfs manschappen van zijn keurkorps, de Revolutionaire garde, bijstaat. Maar voorlopig komen dergelijke berichten alleen van traditionele tegenstanders van Iran.

Waarnemers in Teheran wijzen erop dat Iran altijd voorzichtig is met geldschenkingen, zeker als de ontvanger wankelt. En des te voorzichtiger in een tijd van financiële krapte door de internationale sancties wegens zijn nucleaire programma.

Berichten over buitenlandse hulptroepen komen vaak in tijden van oproer: bij massaprotesten in Teheran tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad in 2009 zeiden betogers dat Hezbollah-strijders met de regering meeknuppelden. Het bleken agenten uit de provincie.

Is het rampzalig voor Iran als Assad valt en er een vijandig bewind in Damascus aantreedt? Het wordt zeker lastiger Hezbollah te bewapenen, maar Syrië is niet meer het enige Arabische land dat vriendschappelijk tegenover Iran staat. Tot afgrijzen van Amerika haalt het overwegend shi’itische bewind in Bagdad de banden met het grote buurland aan. Niet alleen hebben veel nieuwe Iraakse leiders in Saddams tijd in Teheran gewoond, er zijn de laatste acht jaar nauwe economische en politieke banden gesmeed. De miljoenen Iraanse pelgrims brengen in Irak veel geld binnen en Iran is een grote investeerder in de Iraakse bank-, olie- en elektriciteitssectoren. De Arabische Golfstaten delen Irak al in het Iran-kamp in. Geen wonder dat volgens de laatste berichten nu ook miljarden van Iran via Irak aan Syrië zijn doorgespeeld. (CR)