ik@nrc.nl

Een fiets moet altijd op 2 sloten, ook voor 5 minuten, blijkt als mijn zoon en ik de fotozaak uitlopen. De zijne is weg.

Tegen beter weten in vraag ik mijn zoon op de stoep op mij te wachten en ga ik een rondje rijden om te kijken of ik zijn fiets kan vinden. Tot mijn verbazing zie ik hem staan, in een scooterwinkel: het achterslot is verwijderd, de achterband lek gesneden. Ik ga naar binnen en loop weg met de fiets. Gelukkig komt niemand me achterna. Als ik even later trillend aangifte doe, krijg ik het advies om zo snel mogelijk te vertrekken met de betreffende fiets, omdat, technisch gezien, ik zojuist mijn zoons eigen fiets heb gestolen.

Janneke Wientjes