Een kwart werkt minder hard in de zomerperiode

En dertig procent van de werknemers stelt wel eens een vakantie uit, omdat de werkgever dat wil.

Een kwart van de werknemers heeft minder werk omhanden tijdens de rustige zomerperiode. Een zesde krijgt juist meer werk toegeschoven doordat collega’s vakantie aan het vieren zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ING.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 30 procent de vakantie wel eens heeft moeten uitstellen voor de werkgever. Zestien procent van de werknemers heeft de vakantie moeten inkorten omdat het werk dat verlangde. De overige werknemers zijn vrij om vakantiedagen in te plannen.

De werkenden gaven daarnaast aan behoefte te hebben aan meer vakantiedagen, maar het overgrote deel heeft daar geen geld voor over. Slechts 19 procent is bereid salaris in te leveren voor extra dagen vrij. Een klein aantal wil vakantiedagen inleveren als de werkgever daarvoor zou betalen. (Novum)