Economische ijstijd door schuldencrisis

Westerse landen hebben sinds 2008 weinig gedaan aan het afbouwen van hun schulden. De crisis bevestigt de kwetsbaarheid van het financiële systeem. Is een langdurige recessie te voorkomen? Pagina 22-23