Cohen: wie nu het debat weigert, kijkt weg

PvdA-fractievoorzitter Job Cohen. Foto NRC / Roel Rozenburg PvdA-fractievoorzitter Job Cohen. Foto NRC / Roel Rozenburg

Niemand in Nederland hoeft zich aangesproken te voelen over de aanslagen in Noorwegen, betoogt PvdA-leider Job Cohen vandaag in de Volkskrant, “maar wij allen zouden ons aangesproken moeten voelen als de rede ons dreigt te verlaten”.

Het gaat volgens Cohen niet om de schuldvraag, maar om hoe dit heeft kunnen gebeuren, zodat dergelijke aanslagen zich nooit zullen herhalen.

Cohen:

“Wie nu weigert het debat te voeren, kijkt weg. En wij weten inmiddels hoe onverstandig dat is. Wie nu weigert het debat te voeren, maar alleen maar roept, sluit zich uiteindelijk ook af van de rede. Een tweet hier en daar en een persverklaring, dat heeft niets met een open debat te maken.”

Als Cohen oproept om woorden te matigen, doet hij dat naar eigen zeggen niet om het debat te ontlopen, “maar juist om een echt debat met wederzijds respect mogelijk te maken”. Hard schreeuwen lost volgens hem niets op.

Na tien jaar debat dreigt nu verlamming, schrijft Cohen. Terwijl beweging volgens hem steeds dringender is:

“Dat vergt inspanning van ons allen. Het vergt dat we op zijn minst de intentie hebben naar elkaar te luisteren, niet met als vooropgezet doel het allemaal met elkaar eens te worden, maar wel met de wens vanuit ieders invalshoek er voor de samenleving als geheel het beste van te maken, zonder wie dan ook buiten de orde te plaatsen. [...] Laat de gebeurtenissen in Noorwegen tenminste dat in ons los maken.” - Job Cohen, PvdA-fractieleider

    • Marije Willems