Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

BuZa: Mariko Peters had relatie eerder moeten melden - ‘euforische reactie roept vragen op’

GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters. Foto NRC / Evelyne Jacq

Mariko Peters had eerder, conform de Gedragscode van het ministerie van Buitenlandse Zaken, openheid moeten geven over haar relatie met ‘cultureel ondernemer’ Robert Kluijver. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wel stelt het ministerie in het rapport dat het advies dat Peters in 2005 uitbracht aan het Prins Claus Fonds niet is beïnvloed door haar privégevoelens voor Kluijver, die de subsidie aanvroeg.

Het ministerie besloot tot onderzoek na verhalen in HP/De Tijd en De Volkskrant dat Peters zich schuldig zou hebben gemaakt aan vriendjespolitiek. Peters werkte vanaf zomer 2004 twee jaar aan de ambassade en ontmoette dat jaar haar huidige partner. April 2005 bracht zij advies uit aan het Prins Claus Fonds over een subsidieaanvraag voor een cultureel project van haar huidige partner.

Het rapport stelt dat zich in die begintijd een moment had moeten voordoen waarbij Peters de ambassadeur in kennis had gesteld van de relatie, aangezien het tot de schijn van belangenverstrengeling had kunnen leiden. Desondanks spreekt het rapport van een “professionele afwikkeling”:

“Uit haar - positieve - advies aan het Prins Claus Fonds blijkt echter geen oneigenlijke beïnvloeding. Aard, omvang en inhoud van het advies duiden op een gebruikelijke professionaliteit bij de afwikkeling. Peters adviseerde bovendien dat het uiteindelijk toe te kennen bedrag lager kon dan in de aanvraag stond.”

Uit het rapport blijkt dat verder in 2005 geen contracten zijn aangegaan tussen de ambassade en de organisatie waarvoor de huidige partner van Peters werkte.

‘Euforische reactie roept vragen op’

Volgens de partijtop van GroenLinks is Peters vrijgepleit. “GroenLinks is verheugd dat de integriteit van haar gewaardeerde Kamerlid Mariko Peters is komen vast te staan”, melden fractievoorzitter Jolande Sap en partijvoorzitter Henk Nijhof in een verklaring.

Peters laat aan persbureau Novum weten blij te zijn dat het rapport bevestigt dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling. “Ik wil het ministerie bedanken voor het nauwkeurige onderzoek en de volledige openheid van zaken die hiermee gegeven kan worden.”

Of de zaak hiermee is afgedaan zal de politiek moeten bepalen, maar de euforische reactie van Peters en de partijtop van Groenlinks roept volgens NRC-redacteur Huib Modderkolk wel vragen op:

“Kan Mariko Peters straks haar werk goed doen of staat ze straks met geboeide handen? Het rapport stelt dat ze de gedragscode heeft overschreden en dat is een kwalijk verwijt. Een verwijt dat extra zwaar telt voor een GroenLinks-politica, aangezien die partij het integer handelen als verheven ideaal beschouwt. Ze is buitenlandwoordvoerder en zal straks de minister van Buitenlandse Zaken in de Kamer kritisch moeten bevragen, juist ook over dit soort zaken. Kan iedereen dit vergeten of blijft dit aan haar kleven?”

Lees hier de hele brief (pdf) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.