Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Duurzaamheid

Warmte-koude-opslag kent alleen wat kinderziekten

Met de techniek voor warmte-koude-opslag (WKO) gaat inderdaad nog wel eens iets mis. Oorzaken zijn veelal een ondoordacht ontwerp en gebrekkige integratie van WKO met andere klimaatsystemen, en onprofessioneel beheer door bijvoorbeeld gemeenten. Het eerste kan de sector zich aanrekenen. Hij neemt samen met de overheid stappen om dit op te lossen. En tegen onprofessioneel beheer is eigenlijk geen enkel systeem bestand. We moeten dit zien als kinderziekten die de verspreiding van deze veelbelovende duurzame technologie niet mogen afremmen. Want veelbelovend is de technologie zeker. Uit nog te publiceren onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt dat WKO belangrijke voordelen heeft ten opzichte van andere activa die hernieuwbare energie opwekken. Investeringen in windmolens en zonnepanelen kampen met moeilijk af te dekken risico’s omtrent het aantal effectieve wind- en zonne-uren. Het energiepotentieel is betrouwbaarder in te schatten waardoor het WKO-systeem makkelijker te financieren is. De maatschappelijke weerstand is minder groot dan bij windenergie waar discussies over geluidsoverlast en horizonvervuiling het investeringstempo vertragen. En niet-duurzaam geproduceerde biomassa kan leiden tot ontbossing, bodemerosie en stijgende voedselprijzen als het de voedselproductie verdringt. Tot slot is de financiële business case van WKO-systemen in de meeste gevallen positief in tegenstelling tot investeringen in windmolens en zonnepanelen die vaak alleen met subsidies rendabel zijn. En private investeringen zijn een voorwaarde voor een schoner Nederland nu de inspanningen van de overheid om duurzame energie van de grond te krijgen worden verminderd. Onderzoek toont aan dat energiebesparing per geïnvesteerde euro het goedkoopst gerealiseerd kan worden in de bebouwde omgeving. Tot 2020 moet er ruim 40 miljard euro in woningen, kantoren en winkelcentra geïnvesteerd worden, wil Nederland zijn Europese energiedoelstellingen halen. Warmte-koude-opslag is, ondanks kinderziektes, een veelbelovende en economisch verstandige pijler.

Gerben Hieminga

Senior Econoom, ING Economisch Bureau