Kwartaalwinst Aegon licht gedaald

Een dalende dollarkoers drukt de winst van Aegon. De staatslening is terugbetaald, het bedrijf heeft de handen vrij.

De financiële problemen in de PIIGS (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland, Spanje) hebben hun weerslag op de balans van verzekeringsconcern Aegon. De beleggingen zijn het afgelopen jaar teruggebracht naar 4,6 miljard euro, zo bleek bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal van 2011.

Aegon had voor bijna 870 miljoen euro aan staatsobligaties van de PIIGS-landen. Verder staat er 675 miljoen euro uit bij banken in deze landen en is voor 940 miljoen euro geïnvesteerd in hypotheekderivaten. De grootste belegging, ruim 2,1 miljard euro, zit in bedrijfsobligaties. Aegon loopt volgens topman Alex Wynaendts niet veel risico door de problemen in de zwakke eurolanden. Mede omdat de schuld aan de Nederlandse staat is terugbetaald, is hij „positief” over het groeiperspectief van zijn bedrijf.

Aegon heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 404 miljoen euro tegen 413 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Wynaedts schreef de daling toe aan valutaverschillen, meer voorzieningen voor de hogere levensverwachting en een voorziening voor de oplossing van de problemen in de Britse markt. De daling van de dollar had een negatieve invloed van 44 miljoen euro op de winst. De verkopen kwamen uit op 1,3 miljard euro; in het tweede kwart van 2010 was dat nog 1,5 miljard euro. De daling was voor de helft toe te schrijven aan ongunstige wisselkoersverschillen.

Aan nieuwe verzekeringscontracten wist Aegon in het tweede kwartaal minder binnen te halen. De waarde ervan bedroeg 103 miljoen euro tegen 118 miljoen euro een jaar eerder. Volgens Aegon werd dit veroorzaakt door hogere kosten voor hypotheken in Nederland, en minder verkopen in Spanje en Groot-Brittannië.

Aegon heeft dinsdag de verkoop van Transamerica Reinsurance afgerond. „Een mijlpaal”, zei topman Alex Wynaendts vanmorgen omdat het concern zich nu volledig kan concentreren op de kernactiviteiten. De nieuwe eigenaar is Scor, een Franse herverzekeraar. Scor is in tegenstelling tot Aegon gespecialiseerd in herverzekeren.

Met de overname is een bedrag van 1,4 miljard euro gemoeid. Aegon was zo in staat een staatslening van 3 miljard euro af te lossen. Aan de lening, nodig om de financiële crisis te kunnen doorstaan, waren een aantal strenge voorwaarden verbonden. Het bedrijf mocht niet stunten met de hypotheek- en spaartarieven en geen grote overnames doen. Het bedrijf heeft nu de handen weer vrij en de ambities zijn groot. Topman Wynaendts wil dat Aegon de komende jaren „een leidende positie” gaat verwerven in alle markten waar het verzekeringsconcern actief is.

Daarbij gaat het ook om een geografische verschuiving. Aegon wil de afhankelijkheid van de, verzadigde, Amerikaanse markt afbouwen. Vorig jaar had het nog ruim 60 procent van zijn kapitaal in de VS uitstaan. Dat moet over vier jaar de helft minder zijn. De verkoop van Transamerica Reinsurance maakt onderdeel uit van die strategie. Aegon gaat nu vooral inzetten op nieuwe markten als Centaal- en Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië. Vooral in dat laatste gebied is een flinke groei te bereiken. Aegon wil dit vooral op eigen kracht doen, maar de markt houdt rekening met groei door overnames in het Verre Oosten.

    • Cees Banning