Kritiek op geweldslijst onderwijs

Raad van State twijfelt aan het nut en de noodzaak van de wet.

Het gaat te ver om scholen te verplichten alle geweldsincidenten te registreren, zoals minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) van plan is. Dat zegt de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel over de registratie.

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, twijfelt aan het nut en de noodzaak van de wet, blijkt uit het gisteren openbaar gemaakte advies. Volgens de raad volstaat een representatieve steekproef om een beter beeld te krijgen van geweld in het onderwijs, wat de voornaamste bedoeling is van Van Bijsterveldt.

Van Bijsterveldt is het oneens met de kritiek en houdt vast aan haar plannen. Volgens haar is het van belang dat alle scholen op dezelfde manier een register gaan bijhouden van geweldsincidenten. Dat moet leiden tot betere veiligheidsmaatregelen.

De registratie zou vanaf september 2012 verplicht moeten worden in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Van Bijsterveldt heeft het wetsvoorstel gisteren ingediend bij de Tweede Kamer, die het nu in behandeling moet nemen. (Novum)