Hollandse jeugd vecht weinig bij het drinken

Nederlandse jongeren drinken weliswaar relatief veel, geven ze zelf toe, maar als ze gedronken hebben vechten ze niet vaak. In andere, vooral Noord-Europese landen zijn alcohol en geweld wel sterk gerelateerd. Dit blijkt uit onderzoek waarin ruim 84.000 Europese jongeren van 15 en 16 jaar ondervraagd werden over hun drinkgewoonten en gewelddadig gedrag. Het is deze week gepubliceerd in Criminology.

Nederland blijkt in de top vijf te zitten van alcoholgebruik onder jongeren in Europa, samen met Duitsland, Tsjechië, Denemarken en Oostenrijk. In deze landen zegt rond de 80 procent van de jongeren regelmatig alcohol te drinken. Het Europese gemiddelde ligt op circa 60 procent.

Om te bepalen of alcoholgebruik tot geweld leidt, werd de jongeren gevraagd naar hun gebruik van geweld – betrokken zijn bij een gevecht of een gevecht beginnen – zowel in nuchtere toestand als onder invloed van alcohol. Het verschil tussen die twee geeft aan of alcohol samenhangt met extra geweld. Alcohol en geweld zijn vooral sterk gerelateerd in Scandinavië, Groot-Brittannië en enkele Oost-Europese landen. In deze landen zegt tussen een derde en de helft van de jongeren de afgelopen maand minstens één keer dronken te zijn geweest, tegen iets meer dan een kwart in Nederland en nog minder in mediterrane landen. Denemarken spant de kroon met ruim 60 procent.

In mediterrane landen hangt dronkenschap zelden samen met gewelddadig gedrag. Volgens de onderzoekers kan dat mede komen door het gezelschap en de omgeving waarin wordt gedronken. Ze nemen aan dat in landen als Finland en Groot-Brittannië, waar veel gedronken wordt, vaker het hele gezelschap beschonken is dan in mediterrane landen. Nuchtere personen zouden een kalmerende invloed op de rest van het gezelschap kunnen hebben.

Ook de plaats waar jongeren alcohol nuttigen, maakt uit, denken de onderzoekers. Scandinavische jongeren drinken relatief vaak bij elkaar thuis, zonder toezicht van een volwassene. Mediterrane jongeren drinken vooral in uitgaansgelegenheden, waar wel toezicht is. Waarschijnlijk helpt ook dat geweld te voorkomen.

    • Ben Vollaard