Hiroshima

In het Cultureel Supplement van 4 augustus stond dat in de jaren na de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki 160.000 sterfgevallen zijn opgetreden als gevolg van straling. Hierbij was geen bron vermeld en het getal is dan ook onjuist.

Na de oorlog is door Japanners en Amerikanen gezamenlijk een onderzoeksinstituut opgericht (Radiation Effects Research Foundation, www.rerf.or.jp) om de gevolgen van straling voor de overlevenden te bestuderen. Deze studie omvat het levenslang volgen van ongeveer 94.000 overlevenden. De meest recente publicaties van dit instituut vermelden dat tot en met het jaar 2000 ongeveer 1.900 sterfgevallen het gevolg zijn van kanker door straling. Daarnaast wordt geschat dat het totale aantal niet door kanker opgetreden sterfgevallen dat gerelateerd is aan straling, 50 tot 100 procent van dit aantal bedraagt. Een ruime schatting van het aantal sterfgevallen als gevolg van straling is dus 3.800.

In de media wordt nog al eens gemeld dat er ook erfelijke gevolgen zijn. Er zijn nog nooit erfelijke gevolgen van straling bij mensen aangetoond, ook niet bij nakomelingen van overlevenden van de atoombomaanvallen.

    • Prof. Dr. Ir. Hugo van Dam