Archeoloog voor één dag

None

Heb jij wel eens iets opgegraven in je tuin, in een bos of ergens anders onder de grond? Sommige mensen hebben daar hun werk van gemaakt. Ze heten ‘archeoloog’. Archeologen onderzoeken sporen en vondsten in de grond op plaatsen waar vroeger mensen hebben gewoond.

In het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden kun je nu zien hoe archeologen eeuwenoude voorwerpen kunnen opknappen en hoe ze onderzoeken waarvoor mensen ze ooit hebben gebruikt. Zo komen ze te weten hoe mensen en dieren vroeger leefden.

Als je het leuk vindt schatten van vroeger te zoeken, kun je natuurlijk graven in je eigen tuin. Maar waarschijnlijk zullen je ouders daar niet blij mee zijn. Als je zeker wilt weten dat je iets moois vindt, kun je tot het eind van deze maand net als archeologen graven in het Rijksmuseum van Oudheden. Daar kunnen kinderen voorwerpen zoeken op een nagebouwde opgravingsplaats en in één dag leren hoe het is om een echte archeoloog te zijn.

Ook leer je in het museum hoe je je eigen geschiedenis kunt opschrijven. Aan de hand van een tijdlijn teken je een wandeling door je leven. Berend (8) heeft bijvoorbeeld opgeschreven dat hij kon fietsen met zijwieltjes toen hij vier was. „En echt fietsen toen ik vijf was.” Famke (7) heeft dit jaar haar zwemdiploma gehaald. „Dat moet ook op mijn tijdlijn!”

De kinderen speuren in het zand naar sporen van vroeger. Een stenen bijl uit de prehistorie, een Romeins muntje of een zeventiende-eeuwse pijpenkop. Famke vindt een botje van een schaap. Bij de volgende stap moet ze opschrijven wat ze precies heeft gevonden en waarvoor het vroeger werd gebruikt. Famkes schapenbotje was ooit een soort dobbelsteen, leert ze van de museummedewerkers.

Ten slotte kunnen de kinderen een kapotte schaal restaureren. Dat betekent dat je voorwerpen opknapt zodat ze er weer uitzien als vroeger. Als alle opdrachten zijn gedaan, krijgen de kinderen een ‘archeologendiploma’. Berend, die zijn diploma op zak heeft, zegt dat hij het interessant vond om oude spulletjes op te sporen. Toch weet hij niet of hij er zijn beroep van wil maken. „Ik denk dat ik boer wil worden.”

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, t/m 31 augustus. Gratis voor kinderen t/m 12 jaar. Inl: www.rmo.nl

    • Kris Derks