Uitgevers: nu actie tegen sites die ons kopiëren

Nederlandse dagbladuitgevers willen websites aanpakken die ongevraagd hun artikelen overnemen. Een uitspraak van het hof in Leeuwarden van eind juli maakt dat gemakkelijker. Het hof oordeelde dat sites en knipselkranten niet langer artikelen mogen overnemen zonder toestemming van de makers.

De zaak was aangespannen door NDP Nieuwsmedia, de organisatie van de Nederlandse kranten, tegen de provincie Flevoland. Die plaatste zonder toestemming volledige artikelen in een knipselkrant. Makers van knipselkranten doen een beroep op de zogenoemde ‘persexceptie’: de pers mag nieuws van elkaar overnemen. Het hof in Leeuwarden vindt nu dat nieuwsartikelen „met een oorspronkelijk karakter”,waarin veel eigen werk is gestoken, niet langer onder de persexceptie vallen indien daarvoor een auteursrechtvoorbehoud is gemaakt. Dat doen de uitgevers in het colofon.

Een van de uitgevers die actiever willen optreden is HDC Media, van onder meer het Noordhollands Dagblad, het Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander. „Nieuws is niet gratis”, zei directeur Tim Klein gisteren in zijn Gooise krant. „We worden voortdurend geconfronteerd met schendingen van het auteursrecht. Dit arrest is buitengewoon positief voor ons.”

Het hof vond dat een korte, feitelijke samenvatting van nieuws wel mag worden overgenomen. Dat doet onder meer Google News. Echter niet in België. In mei wonnen de dagbladuitgevers in hoger beroep een proces tegen Google. In 2000 verloor PCM Uitgevers in Nederland nog een vergelijkbare zaak tegen Kranten.com.