Damrak moet Amsterdams Champs-Élysées worden

Amsterdam wil meer toerisme voor het hele gezin. En er moet een grote attractie in de regio komen. „Geen reuzenrad, dat hebben andere steden al.”

Een recordaantal toeristen verwacht Amsterdam dit jaar: 14 miljoen. Toch maakt directeur Stefan Diender van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB), waar de VVV onder valt, zich zorgen. Hij is bang dat het imago van Amsterdam verslechtert door wietrokende toeristen in de stad. En Stefan Diender wil meer gezinnen trekken. Maar hoe?

Zakelijke bezoekers geven het meeste geld uit in Amsterdam. Zijn zij niet het belangrijkst?

„Waar we behoefte aan hebben is een goede mix tussen zakelijke en toeristische bezoekers, binnenlandse en buitenlandse. Maar ook een mix tussen bijvoorbeeld jonge rugzaktoeristen en ouderen die hier binnenkomen met een cruiseschip. Toeristen kunnen hier terecht voor de fun maar ook voor cultuur. Die diversiteit maakt Amsterdam aantrekkelijk, hierop scoren we in onderzoeken hoog. Dat willen we zo houden.”

En te veel wietrokende toeristen bezorgen de stad een slecht imago?

„Wij staan bekend om onze homotolerantie en seks, drugs en rock and roll. Dat zit in de genen van de stad en dat hoeven we dus niet te promoten, maar ook niet weg te moffelen. Tolerantie is goed en moeten we beschermen, maar we moeten ook grenzen stellen. Amsterdam is niet de stad waar álles zomaar mag en kan. Tegelijkertijd zien we dat we niet langer de enige zijn die hier uniek in zijn; andere steden zijn ook steeds toleranter op deze onderwerpen. Maar ons aanbod is breder dan dat en we willen graag dat de diversiteit van de toeristen daarop aansluit.”

Hoe staat het met de kwaliteit van het toeristische aanbod in Amsterdam?

„De kwaliteit is op sommige punten achteruitgegaan. De afgelopen tien jaar is de dienstverlening van taxi’s verslechterd. Die nemen mensen vaak niet mee voor korte ritten en zijn niet gastvrij. Ook duurt het bouwen van de nieuwe metrolijn te lang, de halve stad ligt open. En er worden drie grote musea tegelijkertijd verbouwd. Dat er zoveel wordt geïnvesteerd in de culturele sector is wel positief. Maar we hebben het imago van een stad waar alle musea dicht zijn, terwijl dat niet waar is.

„We willen ook iets doen aan het verpauperde Damrak, de ‘rode loper’ van de stad vanaf het centraal station. Daar moeten exclusievere winkels en restaurants komen, om er onze eigen Champs-Élysées van te maken.”

Hoe wilt u Amsterdam aantrekkelijker te maken voor gezinnen?

„We willen graag een grootschaliger attractie voor hen in de regio. Dan denk ik niet aan een Disneyland of een reuzenrad, dat hebben andere steden al. Maar Corpus [een museum waarin bezoekers een gesimuleerde reis door het menselijk lichaam maken] was wel heel geschikt geweest. Die attractie had hier in Amsterdam kunnen staan naast het AMC, als er niet te veel bureaucratische belemmeringen voor de eigenaar waren geweest. In plaats daarvan staat het al vier jaar langs de A4 bij Leiden. Dat is een gemiste kans.”

Is er geld voor nieuwe initiatieven?

„We moeten creatiever worden. Er is steeds minder geld beschikbaar vanuit de gemeente, maar vooral ook vanuit het Rijk. Er wordt 65 procent bezuinigd op het budget van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen dat Holland internationaal moet promoten. Dat is zeer onverstandig en heeft directe gevolgen voor de concurrentiepositie van Amsterdam. Als er bezuinigd wordt, gooien we opgebouwd kapitaal weg. Bovendien creëert de toeristensector veel werkgelegenheid.”

Amsterdam wil zijn toeristische gebied vergroten door middel van de zogenoemde Metropool Amsterdam. Is dat omdat u liever wil concurreren met metropolen als Londen en Parijs?

„Zoveel bezoekers aantrekken en huisvesten kan makkelijker in die steden, domweg omdat ze groter zijn. Wij zijn veel te laat begonnen met de spreiding van toeristen en moeten een inhaalslag maken. Daarnaast hebben we als Metropool Amsterdam ook veel meer te bieden. Amsterdam moet niet aan zijn eigen succes ten onder gaan. We willen iedereen kunnen huisvesten, maar dat past niet allemaal in het centrum.”

    • Yasmina Aboutaleb