Aanscherping toezicht op kinderopvang

Naar aanleiding van de zedenzaak.

Om het toezicht op de kinderopvang te verscherpen, wordt het budget meer dan verdubbeld. Het ministerie van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakten gisteren bekend dat vanaf volgend jaar 24,9 miljoen euro wordt besteed aan controle van crèches, buitenschoolse opvang en gastouders.

Vorig jaar kwam een zedenzaak aan het licht waarbij tientallen kinderen seksueel misbruikt waren op Amsterdamse kinderdagverblijven. Toen bleek dat zowel de regels als het toezicht tekortschoten. Gemeenten zeiden door geldgebrek hun rol als toezichthouder niet goed te kunnen vervullen. Tot nu toe kregen de GGD’s jaarlijks 12 miljoen om de geprivatiseerde sector te controleren.

Over de exacte omvang van het toekomstige toezicht zijn gemeenten en ministerie nog in overleg. In ieder geval zullen alle crèches en naschoolse opvang nu jaarlijks worden gecontroleerd, beloven de gemeenten. In 2010 lukte dat maar bij 65 procent van de locaties. Bij organisaties waar eerder problemen zijn geweest, zal het toezicht worden verscherpt.

Het ministerie en de gemeenten richten een expertisecentrum voor kinderopvang op, dat naar verwachting niet meer dan een half miljoen euro zal kosten. Het geld is nodig om te controleren of 12.400 opvanglocaties, 730 gastouderbureaus en 53.400 gastouders de verscherpte regels wel naleven. (NRC)