Verdubbeling budget voor controle op kinderopvang

Om het toezicht op de kinderopvang te verscherpen, wordt het budget meer dan verdubbeld. Het ministerie van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vanochtend bekendgemaakt dat vanaf volgend jaar 24,9 miljoen euro wordt besteed aan controle van crèches, buitenschoolse opvang en gastouders.

Vorig jaar kwam een zedenzaak aan het licht waarbij tientallen kinderen seksueel misbruikt waren op Amsterdamse kinderdagverblijven. Toen bleek dat zowel de regels als het toezicht tekortschoten. Gemeenten zeiden door geldgebrek hun rol als toezichthouder en handhaver niet goed te kunnen vervullen. Tot nu toe kregen de GGD’s jaarlijks 12 miljoen om de in 2005 geprivatiseerde sector te controleren.

Over de exacte omvang van het toekomstige toezicht zijn gemeenten en ministerie nog in overleg. In ieder geval zullen alle crèches en naschoolse opvang nu jaarlijks worden gecontroleerd, beloven de gemeenten. In 2010 lukte dat maar bij 65 procent van de locaties. Bij organisaties waar eerder problemen zijn geweest, zal het toezicht worden verscherpt. „We zetten meer in op veiligheid en minder op bureaucratie”, aldus een woordvoerder van de VNG.

Het ministerie en de gemeenten richten daarnaast een landelijk expertisecentrum voor kinderopvang op. Dat zal voornamelijk juridische kennis moeten bundelen. De VNG verwacht dat dit instituut niet meer dan een half miljoen euro zal kosten. Het meeste geld zal nodig zijn om te controleren of de 12.400 opvanglocaties, 730 gastouderbureaus en 53.400 gastouders de, binnenkort verscherpte, regels wel naleven.

Het ministerie van Sociale Zaken is, in overleg met de branche en het ministerie van Veiligheid en Justitie, nog bezig de aanbevelingen van de commissie-Gunning toe te passen. Die commissie adviseerde in april hoe de veiligheid in de kinderopvang kon worden verbeterd. Het moet onmogelijk gemaakt worden dat iemand als Robert M., hoofdverdachten in de Amsterdamse zedenzaak, ruim tachtig heel jonge kinderen kan misbruiken. Volgens Gunning moeten in kinderdagverblijven altijd twee leiders op elke groep aanwezig zijn. Ook moeten organisaties elke nieuwe medewerker screenen en navraag doen bij zijn vorige werkgever. Verder dient iedere directeur zelf een pedagogische opleiding te hebben.