Strenger toezicht op kinderopvang

Kinderopvang in Spangen, Rotterdam. Foto NRC / Rien Zilvold

Om het toezicht op de kinderopvang te verscherpen, wordt het budget daarvoor meer dan verdubbeld. De gemeenten krijgen vanaf 2012 jaarlijks 24,9 miljoen euro voor de controles van kinderopvanglocaties en gastouders, dertien miljoen meer dan nu.

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hierover een akkoord bereikt, zo is vanochtend bekendgemaakt.

Voortaan worden alle kindercentra, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus op locatie gecontroleerd. De gastouders worden steeksproefgewijs gecontroleerd. Bij het toezicht wordt verder gewerkt met risicoprofielen. Iedereen die wil toetreden tot de kinderopvangmarkt, wordt vooraf gecontroleerd. Ook richt de VNG een expertisecentrum op.

Vorig jaar kwam een omvangrijke zedenzaak aan het licht waarbij tientallen kinderen seksueel misbruikt waren op Amsterdamse kinderdagverblijven. Toen bleek dat zowel de regels als het toezicht tekortschoten. Gemeenten zeiden door geldgebrek hun rol als toezichthouder en handhaver niet goed te kunnen vervullen.

In Nederland zijn dan naar verwachting 12.400 locaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang, 730 gastouderbureaus en 53.400 gastouders.

    • David Haakman