Stel een minister van Financiën in

Daadkracht en plannen om fors te bezuinigingen zijn nodig, maar strakkere controle kan volgende crises voorkomen. De crisis in Europa is uitgegroeid van schuldenproblematiek in een paar landen tot een crisis in het hele stelsel. Het model van de eurozone wordt in twijfel getrokken. De munt van een monetaire unie die gebukt gaat onder een schuldencrisis wordt niet zo gauw een wereldwijde reservemunt. De eurozone zal toch echt eerst de eigen problemen moeten oplossen voordat de euro een echte reservemunt kan worden.

Er is wel één muntunie, met één monetair beleid, maar zonder één begrotingscontrole. Dat is, zo blijkt achteraf, de ultieme weeffout van het Verdrag van Maastricht. De Europese regeringsleiders toen waren wel bereid een monetaire unie op te richten, maar een zeer innige afstemming van het begrotingsbeleid was een brug te ver. Dat wringt, blijkt nu. Nadeel is wel dat het opgeven van nog meer soevereiniteit nog steeds zeer gevoelig ligt bij de huidige generatie regeringsleiders. Zij lijken minder begaan met het Europese project dan hun voorgangers.