Mannen meer last van de crisis dan vrouwen

De werkloosheid onder mannen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar is door de crisis verdubbeld. De afgelopen drie jaar nam het aantal werklozen in die categorie toe van 46.000 (in het tweede kwartaal 2008) tot 99.000 in het tweede kwartaal van 2011. Daarmee zijn de mannen in deze leeftijdscategorie het hardst geraakt door de crisis. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Als verklaring voor de sterk opgelopen werkloosheid onder de mannen tussen 25 en 45 geeft het CBS dat zij in sectoren werken die het hardst geraakt zijn in de crisis. Zij werken relatief vaak in sectoren als industrie, bouw, landbouw en zakelijke dienstverlening. Daar zijn sinds half 2008 zo’n 200.000 banen verdwenen. (NRC)