Gasopslag onder Bergen geschorst

De Raad van State heeft het plan van het kabinet voor de opslag van gas bij het Noord-Hollandse Bergen geschorst. Volgens het rechtscollege is „niet uitgesloten dat de gasopslag gevolgen voor de veiligheid in de directe omgeving kan hebben”.

Schorsing van het plan is nodig, aldus de Raad van State, om te voorkomen dat de gevolgen van de bouw niet meer zijn terug te draaien. De hoogste bestuursrechter wil nader onderzoek afwachten. Pas volgend jaar, vermoedelijk in het voorjaar, velt de Raad van State een definitief oordeel over de beroepsschriften die tegen het kabinetsplan zijn ingediend. Het plan valt weliswaar onder de Crisis- en herstelwet die bepaalt dat beroepszaken binnen een half jaar moeten zijn afgehandeld, maar daarvoor zijn sommige zaken te ingewikkeld, aldus een woordvoerder. „Deze zaak is er één van.”

Tegen de gasopslag is veel verzet bij omwonenden en ook bij de gemeente Bergen. Zij vrezen vooral aardbevingen. Deskundigen op het gebied van seismologie spreken elkaar tegen over de kans op een aardbeving in dit gebied. „Wij willen geen aardbevingen faciliteren”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Bergen had om de schorsing gevraagd en heeft samen met particulieren de bezwaren ingediend. Ook is er bezorgdheid over schade aan natuur en landschap.

Het kabinet gaf in mei dit jaar definitief toestemming voor de gasopslag in de Bergermeer. Het bedrijf Taqa Energy uit de Verenigde Arabische Emiraten wil die aanleggen in een voormalig aardgasveld op circa 2.200 meter diepte. „Gasopslag zorgt dat er ook bij grote vraag in de winter tijdig voldoende gas kan worden geleverd”, stelde minister Verhagen (Economische Zaken, CDA).

De uitspraak van de Raad van State vertraagt de bouw vermoedelijk minimaal een jaar. Er is een kleine kans dat hierdoor niet in 2015 kan worden voldaan aan de vraag naar gas tijdens een extreem koude winter, die eens in de twintig jaar voorkomt. De Raad van State verwacht niet dat de schorsing de leveringszekerheid van gas in Nederland op korte termijn ernstig in gevaar brengt, zoals exploitant Taqa had betoogd.

Het bedrijf wil negen miljard kubieke meter gas opslaan onder de weilanden van de Bergermeerpolder. De opslag moet volgens het kabinet bijdragen aan de functie van Nederland als ‘gasrotonde’ bij de verdeling van gas in Europa. Ook elders in Nederland zoekt het kabinet locaties voor gasopslag.